Blogia
Vanity Fea

Los narratólogos en lituano

martes, 7 de enero de 2014

Los narratólogos en lituano

Me veo citado en este artículo lituano sobre narratología e historia, junto con muchos nombres conocidos de la narratología:

Vytautas ŽEMGULIS, "M. Jučo istorinės monografijos „Žalgirio mūšis“ naratologinė analizė"
Observen la grafía de mi nombre en lituano-aragonés—tampoco es el que sale peor parado:
Grožinio naratyvo struktūrą vieni pirmųjų imasi tyrinėti kitos prancūzų struktūrinės semiotikos mokyklos atstovai R. Bartas (R. Barthes), K. Bremondas (C. Bremond), G. Žanetas (G. Genette) ir kiti. Jų idėjų pagrindu susiformavo „klasikinė“ šiuolaikinė naratologija, kuri XX a. 8-ame dešimtmetyje sulaukė didelio susidomėjimo bei atgarsio ne tik anglosaksų kraštų, bet ir kitų šalių literatūrologų sferose. Šiandien galima išskirti atskirų šalių naratologijos mokyklas. Naratologinių tyrimų tradiciją Prancūzijoje tęsia D. Pjeras (John Pier) ir „Naratologijos Taikymo Centras“ (Centre de Naratologie Appliquee). Anglų-amerikiečių naratologinei mokyklai atstovauja klasikiniai V. Butas (W. Booth), A. Beinfildas (A. Banfield), D. Konas (D. Cohn), D. Kuleris (J. Culler), S. Četmenas (S. Chatman), F. Kermodas (F. Kermode), Ž. Princas (G. Prince), R. Šoles (R. Scholes) ir kitų darbai. Tel Avivo naratologinei mokyklai atstovauja S. Rimon-Kenanas (S. Rimon-Kenan), B. Makheilas (B. McHale), R. Ronen (R. Ronen). Vokietijoje E. Lamerto (E. Lammert) bei F. K. Stancelio (F. K. Stanzel) tyrimai paruošė dirvą novatoriškiems M. Fluderniko (M. Fludernik) darbams. Svarų įnašą į naratologinių tyrimų sritį atlieka „Naratologinių Tyrimų Grupė“, įsikūrusi Hamburgo universitete, bei Giebeno tyrimų grupė „Istorinė ir kultūrinė naratologija“, įkurta A. Nūningo (A. Nuuning). Olandijoje ir Belgijoje naratologijos srityje reiškiasi M. Beilis (M. Bal) bei L. Hermanas (L. Herman). Ispanų naratologiją reprezentuoja S. Onega (S. Onega) bei Chose Eindželas Garsia Landa (Jose Angel Garcia Landa).


También en chino me citan, en este foro de semiótica: pero sin ponerme caracteres chinos.

 
Una entrevista sobre narratología

0 comentarios